Ogłoszenie

europejskie

Stowarzyszenie Harmonia

Ogłasza, iż dnia 28 lutego 2017r. zamknęło nabór do projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. „Staż zagraniczny szansą podniesienia mobilności zawodowej młodych ludzi na lokalnym i europejskim rynku pracy”.

Założeniem projektu jest realizacja 4 – tygodniowego stażu zawodowego w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto we Włoszech przez 10 – ciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego w zawodzie technik ekonomista w terminie 29.05 – 23.06. 2017r. w koordynacji z Partnerem zagranicznym, którym jest firma A Rocca odpowiedzialna za organizację miejsc stażu w przedsiębiorstwach.

Odbywając zagraniczny staż polscy uczniowie poznają specyfikę włoskiej pracy biurowej, standardy kulturowe obsługi interesantów. Nauczą się dostosowania do obowiązującego etycznego kodeksu zachowań pracowników urzędu. Zapoznają się również z nowoczesną techniką biurową i opanują umiejętność marketingowej strony jej obsługi. Projekt będzie zachętą do nauki języków obcych.

Całkowita kwota dofinansowania projektu to 224.512,21 PLN

W związku z powyższym ogłasza się listę rankingową beneficjentów projektu:

LP

NAZWISKO I IMIĘ

1.

Pielech Julia

2.

Sasin Weronika

3.

Makowska Paulina

4.

Nowak Karina

5.

Badecka Dominika

6.

Rejmaniak Katarzyna

7.

Lewandowska Patrycja

8.

Norkiewicz Agnieszka

9.

Kotowska Marta

10.

Jurczak Patrycja

Koordynator projektu

Agnieszka Sawicka