Nasze projekty

”Polsko – Ukraińskie laboratorium branżowe”

Poradnik metodyczny: http://pulb.cba.pl

”Polsko – Ukraińskie laboratorium zawodów”

Lider projektu: Stowarzyszenie Harmonia z Bytomia Odrzańskiego

Partner projektu: Вище професійне училище №13 м.Івано-Франківська

Miejsce realizacji: Sława, Lubiatów, Nowa Sól (województwo lubuskie), Polska

Cel ogólny projektu: wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej
i branżowej;

Dzień 1 – Integracja, budowanie grupy w przestrzeni rzeczywisto – wirtualnej

W dniu 14.09.2020 r. o godzinie 11:00 rozpoczął się projekt „Polsko – ukraińskie laboratorium branżowe”. Wideokonferencja otwierająca z udziałem przedstawicieli lidera oraz partnerów merytorycznych była również okazją do bliższego poznania uczestników projektu. Zostały omówione cele, zadania jakie należy zrealizować w ramach budowy zespołu. Strony projektu zaprezentowały multimedialne prezentacje promujące swoje szkoły jak i partnerów projektu. Dzień pierwszy był poświęcony budowaniu zespołu, wyborze członków zarządu. W dniu dzisiejszym odbyły się również zajęcia budujące motywację i zaangażowanie oraz pozwalające na wzajemne poznanie się uczestników. Przeprowadzone gry dostarczyły dużo pozytywnych emocji i zabawy przełamując barierę językową.

Dzień 2 – Rozpoczęcie funkcjonowania firmy młodzieżowej

W kolejnym dniu projektu tj. 15.09.2020 r. firma młodzieżowa:
– wybrała kierowników dla poszczególnych zespołów;
– stworzyła plany pracy na poszczególne dni projektowe.
– wybrała logo, które będzie jedną z jej wizytówek;

Zrealizowane zadania na dzień 15.09.2020r. :
W wyniku głosowania wygrało logo opracowane przez uczniów ze szkoły na Ukrainie.
Uczestnicy w Polsce i na Ukrainie wypracowali elementy, gadżety, które będą firmowały ich dzieło.
Są to: koszulki, maska ochronna, zakładka do książki oraz kalendarz.
Ponad to uczestnicy projektu skutecznie przełamywali bariery językowe, jak również mierzyli się z kolejnymi trudnościami dotyczącymi postawionych im zadań.
Uczniowie pełni pasji i zaangażowania z entuzjazmem spoglądają na kolejne dni swoich działań.

Dzień 3 – Prace zespołów e-commers oraz motoryzacyjnego

W kolejnym dniu projektu tj. 16.09.2020 r. firma młodzieżowa:
– rozpoczęła pracę w zespołach: e-commers oraz motoryzacyjny;
– grupa e-commers przystąpiła do opracowywania gadżetów, wizytówek reklamowych oraz strony internetowej;
– grupa motoryzacyjna skupiła swoją uwagę na zajęciach – na zaprogramowaniu pojazdu, jego budowie oraz opracowaniu dokumentacji technicznej związanej z jego utworzeniem;

Prace w dniu 16.09.2020 r. pozwoliły dołożyć kolejne cegiełki do budowy i działania firmy młodzieżowej. Jest to:
– opracowanie logo na koszulce oraz kosztorysu ewentualnej produkcji koszulek;
– analizie wybranych technologii budowy witryn internetowych oraz ustaleniu zastosowanych modułów;
– dobór odpowiednich podzespołów do budowy pojazdu celem uzyskania pojazdu napędzanego elektrycznie;
– wstępny montaż inteligentnego samochodu charakteryzującego się możliwością wykrywania przeszkód;

Uczniowie czynnie, z pełnym zaangażowaniem brali udział w realizowanym etapie realizowanego projektu. Wykazywali się zapałem, kreatywnością, chętnie brali udział w dyskusji.

Dzień 4 –Efektywna i twórcza praca zespołów

Gdy tylko słońce pojawiło się na horyzoncie, gdy rosa opadła nasze myśli skupiły się na działaniach związanych z rozbudową firmy młodzieżowej. Twórcza praca jest naszą pasją i dodaje skrzydeł. Efektem działań firmy są oryginalne produkty jak koszulka, która została opracowana, zaprojektowana i wykonana przez zespół e-commerce, profesjonalne dokumenty związane z funkcjonowaniem firmy, samochód – powstał jak Feniks z popiołów – z drobinek w jeden wielki mechanizm jezdny. Analiza, programowanie, testy, analiza, programowanie, testy – ile pracy należy włożyć, jak bardzo być zaangażowanym, aby powstało tak wspaniałe dzieło. Nasz pojazd mówi, świeci, pokonuje przeszkody -XXI wiek. Upór, konsekwencja, gorące dyskusje słowa – klucz do sukcesu. Jeszcze troszkę, jeszcze parę udoskonaleń i będziemy mogli powiedzieć – kreujemy nowy, lepszy świat. Widzimy jak zachodzi słoneczko, noc dotyka nasze zmysły czas na sen… jutro obudzi nas z nowymi pomysłami.

Dzień 5 – Prace końcowe

Ostatni dzień naszej pracy, zwieramy szyki, końcowe poprawki i zbliżamy się do końca tej cudownej przygody. Zespół e -commerce opracowuje kalkulacje kosztów gadżetów, przygotowuje prezentację rejestracji działalności gospodarczej. W zespole motoryzacyjnym ostatnie szlify związane z testowaniem samochodu. Witryna internetowa wzbogaca się o szczegóły, które nadają jej profesjonalną formę. Pracujemy nad wyrazem artystycznym, który będzie niespodzianką w dniu zakończenia naszej misji. Wszystko co piękne kiedyś się kończy, ale wspomnienia, doświadczenia i przyjaźnie zostaną na zawsze.

Dzień 6 – Podsumowanie projektu

Nadchodzi czas, kiedy projekt dobiega końca. Dzień 19.09.2020 r. był podsumowaniem naszej pracy oraz ukazaniem tego, co udało się stworzyć. Przed konferencją podsumowującą sprawdziliśmy czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Uczestnicy omawiali szczegóły harmonogramu pokazującego kolejne produkty oraz testowali pojazd mechaniczny pod kątem pokonywania przeszkód. Podczas webinarium podsumowującego uczniowie zaprezentowali rezultaty swoich działań, zaprezentowali logo, gadżety, projekt witryny internetowej oraz tor przeszkód, który pokonuje nasz pojazd wraz jego wszystkimi możliwościami technicznymi. Prezentacje opracowanych w ramach projektu produktów można było obserwować na żywo podczas transmisji on-line. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, radość i wyrazy wzajemnego uznania za wykonaną pracę. Nasz projekt pokazał, że nie ma barier, których nie można przełamać. Determinacja, kreatywność, współpraca to słowa klucz do sukcesu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Śladami Lecha Kaczyńskiego – Akademia aktywności obywatelskiej 60+”

Celem głównym projektu jest rozwój partycypacji obywatelskiej 40 osób w wieku powyżej 60 roku życia z Powiatu Nowosolskiego poprzez zdobycie obywatelskich kompetencji liderskich i merytoryczne przygotowanie grupy liderów-seniorów potrafiących podejmować aktywność na forum publicznym, w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2019.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji szkoleń wyjazdowych z zakresu kompetencji liderskich, umiejętności komunikacji i kształtowania wizerunku w działalności publicznej. Dodatkowo przewidziano indywidualne wsparcie coachigowe oraz 2 wyjazdy studyjne do liderów/przywódców, który pozwoli poznać praktyczny aspekt działalności przywódców.

Szkolenia są oparte w głównej mierze na dorobku i doświadczeniach przywódcy – śp. Lecha Kaczyńskiego, polskiego polityka i prawnika, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010, działacza opozycji w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001, prezydenta Warszawy w latach 2002–2005).

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Gminna Rada Seniorów w Kożuchowie

Celem projektu jest rozwój partycypacji obywatelskiej 30 osób w wieku powyżej 60 roku życia z gminy miejsko-wiejskiej Kożuchów w procesie kształtowania lokalnych polityk publicznych we współpracy z samorządem Gminy Kożuchów poprzez merytoryczne przygotowanie grupy liderów-seniorów potrafiących podejmować aktywność na forum Gminnej Rady Seniora, w okresie od 01.04.2018 do 31.12.2018. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji szkoleń wyjazdowych z zakresu zasad funkcjonowania gminnej rady seniorów, kompetencji liderskich przyszłych członków rady seniorów, budowania partnerstwa i negocjacji w ramach rady seniorów. Dodatkowo przewidziany wyjazd studyjny, który pozwoli poznać praktyczny aspekt działalności tych ciał przedstawicielskich. W efekcie zostanie wykwalifikowanych 30 liderów zdolnych i potrafiących artykułować potrzeby i interesy osób starszych na forum Rady Seniorów.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Zagospodarowanie przestrzenne dziecinnie proste

Projekt „Zagospodarowanie przestrzenne dziecinnie proste” jest skierowany do 100 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowosolskiego z klas V-VI.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie dzieci uczestnictwem w planowaniu przestrzeni publicznej oraz nabycie przez nich wiedzy w tym zakresie. W ramach projektu animator prowadzi w szkole innowacyjne warsztatów z planowania przestrzennego (50 godzin dla każdej dziesięcioosobowej grupy). Dzieci mają okazję zapoznać się z tak trudnymi pojęciami jak planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Uczestnicy w sposób praktyczny zdobywają również wiedzę o problemach związanych z planowaniem przestrzeni przyjaznej mieszkańcom (podczas ćwiczeń np. muszą wybrać trasę przebiegu obwodnicy przez miejscowości itp.).

Każda ze szkół otrzymała pakiet pomocy dydaktycznych do zajęć niezbędnych m.in. do przygotowania makiety (wartość: 3500 zł każdy). W ramach projektu odbywają się także spotkania z architektem urbanistą i spacery badawcze. Planuje się także powołanie Dziecięcych Rad ds. Zagospodarowania Przestrzennego, które mogłyby stać się ciałem doradczym dla wójtów.

Poprzez projekt pragniemy także uwrażliwić środowiska samorządowe i oświatowe na kwestię udziału dzieci w procesach decyzyjnych dotyczących planowania przestrzennego.

Projekt realizuje Stowarzyszenie „Harmonia” (ul. Piłsudskiego 5, 67-115 Bytom Odrzański, NIP 9252099356, REGON 081038057, KRS 0000419419, e-mail: stowarzyszenieharmonia@gmail.com). Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.zagospodarowanie.org.pl.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zagospodarowanie przestrzenne bliżej obywatela

Przedmiotem projektu jest włączenie 60 mieszkańców w wieku 18+ z terenu Gmin Kożuchów (30 osób) i Otyń (30 osób) w proces podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz zaangażowanie, co najmniej 20 przedstawicieli samorządów z Kożuchowa (10 osób) i Otynia (10 osób) w innowacyjne metody pobudzania aktywności obywatelskiej. Projekt jest odpowiedzią na niski stopień partycypacji obywateli w procesie planowania przestrzennego samorządów gminnych. Przewiduje się organizację m.in. spacerów badawczych, warsztatów dotyczących procesów planowania przestrzennego oraz organizację warsztatów Charette w zakresie planowania wybranej przestrzeni w gminie. Ponadto wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami zostanie wypracowany model konsultacji w zakresie planowania przestrzennego. Projekt ma zwiększyć kompetencje obywatelskie oraz wzbudzić zainteresowanie mieszkańców sprawami publicznymi i uświadomić im, że to od nich zależy wygląd i funkcjonalność przestrzeni publicznej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

„Senior aktywnym uczestnikiem planowania przestrzennego”

Przedmiotem zadania jest włączenie 45 mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto w proces podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Projekt jest odpowiedzią na niski stopień partycypacji obywateli w procesie planowania przestrzennego samorządów gminnych. Przewiduje się organizację m.in. spacerów badawczych, warsztatów dotyczących procesów planowania przestrzennego oraz organizację warsztatów Charette w zakresie planowania wybranej przestrzeni w gminie. Ponadto wspólnie z seniorami i urzędnikami zostanie wypracowany model konsultacji w zakresie planowania przestrzennego. Projekt ma zwiększyć kompetencje obywatelskie oraz wzbudzić zainteresowanie seniorów sprawami publicznymi i uświadomić im, że to od nich zależy wygląd i funkcjonalność przestrzeni publicznej. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Nowa Sól – Miasto, co istotnie wpływa na możliwość osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów oraz cykliczność i trwałość powstałych efektów.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 

Kuźnia młodych obywateli

O tym, czym jest demokracja i jak aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym uczą się uczestnicy warsztatów demokratycznych zorganizowanych w ramach projektu „Kuźnia młodych obywateli”. Pod koniec stycznia ruszyły zajęcia w dziesięciu szkołach z terenu powiatu nowosolskiego. Zakończą się w czerwcu.

Dla każdej z 10 grup przewidziano łącznie 30 godzin zajęć. Warsztaty są prowadzone na podstawie specjalnie do tego opracowanego programu zajęć. Publikację można pobrać ze strony internetowej www.kuzniaobywateli.pl. W założeniu mają to być zajęcia ciekawe i innowacyjne, odbiegające od zwykłych lekcji WOS-u. Przewiduje się m.in. organizację symulacji wyborów samorządowych. Każdy uczeń osobiście będzie mógł zaprojektować własną ulotkę wyborczą, czy plakat. To nie wszystko. Planuje się także powołanie 3 młodzieżowych rad gmin na terenie naszego powiatu oraz wydawanie gazetek obywatelskich.

Wcześniej dziesięciu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu dotyczących programu nauczania.

Kulminacją projektu będzie wyjazd do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Wszystkie wydatki związane z transportem autokarem, zakwaterowaniem będą pokryte ze środków unijnych. W Sejmie młodzież spotka się z politykami znanymi z pierwszych stron gazet. Wizyta będzie okazją do obejrzenia obrad polskiego parlamentu.

Które szkoły uczestniczą w projekcie? Zespół szkół w Niedoradzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”, Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie, Zespół Szkół w Otyniu, Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku, Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Nowej Soli, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Nowej Soli.

Przypomnijmy, że projekt „Kuźnia młodych obywateli” skierowany jest do 100 uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu nowosolskiego. Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost kompetencji obywatelskich wśród 100 uczniów uczennic szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu nowosolskiego.

Projekt jest współfinansowany z Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 147 tysięcy złotych. Wkład własny w postaci m.in. pracy wolontariuszy wynosi 11 tysięcy złotych.

Beneficjentem projektu jest LKS Hydrogaz Kora a partnerami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” oraz Stowarzyszenie Harmonia z Bytomia Odrzańskiego.

 

Dbamy o swoje podwórko

Celem projektu jest wzrost zaangażowania, co najmniej 200 mieszkańców gminy Otyń (w tym przede wszystkim dzieci i młodzież, ale także pozostali mieszkańcy) w działania służące poprawie środowiska naturalnego w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r. poprzez organizację cyklicznych
akcji sprzątania i kampanii przyczyniającej się do poprawy świadomości ekologicznej.

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”