Projekt Senior ma tę moc

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Senior ma tę moc!

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku 60 lat i więcej oraz rozwój integracji międzypokoleniowej, na terenie Powiatu Nowosolskiego, a tym samym przygotowanie do starości, poprzez wdrożenie kompleksowego programu wzmacniania bezpieczeństwa seniorów i animacji międzypokoleniowej.

Okres realizacji: od 2023–04–01 do 2023–12–31

Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do 72 seniorów – osób w wieku 60 lat i więcej oraz 10 osób w wieku 7-10 lat (uczniów szkół podstawowych) z terenu Powiatu Nowosolskiego.

Miejsce realizacji: Powiat Nowosolski.

Źródło finansowania: Rządowy programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Instytucja dofinansowująca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Beneficjent: Stowarzyszenie „Harmonia”

Wartość zadania: 77 947.50 zł

Wartość dofinansowania: 68 447.50 zł

Wkład własny stowarzyszenia: 9 500.00 zł

Krótki opis: Zadanie polega na wdrożeniu kompleksowego programu integracji międzypokoleniowej i wzmacniania bezpieczeństwa seniorów w Powiecie Nowosolskim. W ramach projektu zaplanowano takie działania jak kurs udzielania pierwszej pomocy, kurs samoobrony, kurs „Nie daj naciągnąć, bądź asertywny”, szkolenie nt. wiedzy dotyczącej testamentu, kurs w zakresie bezpieczeństwa finansowego, „W poszukiwania legendy” – integracja międzypokoleniowa osób w wieku 60+ i dzieci w wieku 7-10 lat, Wspólna gra – integracja międzypokoleniowa.


Rekrutacja do projektu

Dokumenty dla uczestników w wieku 60 lat i więcej

Pobierz deklaracje i oświadczenia 


Dokumenty dla uczestników w wieku 7-10 lat

Pobierz deklaracje i oświadczenia 


Zapoznaj się z Regulaminem projektu

Regulamin projektu