Nasze działania

Edukujemy

Działamy dla młodzieży i dzieci. Prowadzimy działania, które mają przybliżyć najmłodszym pojęcie demokracji i jej znaczenie w życiu.

Pomagamy NGO-som

Pomagamy organizacjom pozarządowym w diagnozie i badaniu potrzeb wspólnot lokalnych. Doradzamy jak przygotować się do realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych oraz jak animować społeczności.

Promujemy partycypację publiczną

Prowadzimy wszechstronne działania animacyjne, doradcze, których celem jest wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. Dzięki naszym staraniom w Gminie Kożuchów powołaliśmy wspólnie z samorządem Gminną Radę Seniorów.

Dbamy o osoby starsze

Realizujemy inicjatywy, przedsięwzięcia i projekty skierowane do seniorów. Zachęcamy ich do uczestnictwa i „wyrażania siebie” oraz nagłaśniania problemów starości. Z naszego wsparcia skorzystało już kilkaset osób.

Troszczymy się o pamięć i prawdę historyczną

W sposób szczególny dbamy o pamięć o zmarłym Prezydencie Lechu Kaczyńskim. W ramach naszych inicjatyw chcemy przypomnieć tą ważną postać w historii Polski oraz idee i wartości, które przyświecały jego prezydenturze.

Prowadzimy działalność strażniczą

Do naszych celów statutowych należy upowszechnienie działań z zakresu partycypacji obywatelskiej i kreowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenie działań strażniczych i rzecznictwa. Realizujemy takie działania jak:

Inicjatywa „Obywatelski monitoring wyborów na poziomie lokalnym”.

Inicjatywa „Monitoring procesów partycypacji społecznej w samorządach”.

Inicjatywa „Obywatel sprawdza!”

Inicjatywa „Obywatel pyta, nie błądzi”.

Inicjatywa „Indywidualne doradztwo prawne dla obywateli”

Jeśli jesteś zainteresowany działalnością strażniczą przyłącz się do nas: stowarzyszenieharmonia@gmail.com.