Działalność strażnicza

Do naszych celów statutowych należy upowszechnienie działań z zakresu partycypacji obywatelskiej i kreowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym prowadzenie działań strażniczych i rzecznictwa. Realizujemy takie działania jak

Inicjatywa „Obywatelski monitoring wyborów na poziomie lokalnym”.

Inicjatywa „Monitoring procesów partycypacji społecznej w samorządach”.

Inicjatywa „Obywatel sprawdza!”

Inicjatywa „Obywatel pyta, nie błądzi”.

Inicjatywa „Indywidualne doradztwo prawne dla obywateli”

Jeśli jesteś zainteresowany działalnością strażniczą przyłącz się do nas: stowarzyszenieharmonia@gmail.com.