Zaufali nam

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program Obywatele dla demokracji

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Gmina Otyń

Gmina Kożuchów

Narodowe Centrum Kultury

Konfederacja Szwajcarska