Poznają warsztat lidera

Czterdziestu seniorów z powiatu nowosolskiego od 1 do 3 sierpnia 2019 r. bierze udział w szkoleniu pt. „Jak być liderem”

Szkolenie odbywa się w Lubiatowie.

Warsztaty dotyczą poznawania swojego potencjału i roli pełnionej w grupie. Służyć będą przyjrzeniu się i refleksji nad takimi zagadnieniami, jak: jakie są moje mocne strony, jak odbiera mnie grupa, co jeszcze powinienem zrobić, aby poczuć się pewniej w roli lidera, istota i modele przywództwa (leadership).

Szkolenie jest oparte w głównej mierze na dorobku i doświadczeniach przywódcy – śp. Lecha Kaczyńskiego, polskiego polityka i prawnika, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2010, działacza opozycji w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000–2001, prezydenta Warszawy w latach 2002–2005).

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.