Lider dba o dobry PR

Tym razem uczestnicy projektu „Śladami Lecha Kaczyńskiego Śladami Lecha Kaczyńskiego – Akademia aktywności obywatelskiej 60+ wzięli udział w szkoleniu pt. „Kształtowanie wizerunku lidera”

Szkolenie odbywało się w dniach 25-27 sierpnia 2019 r. w ośrodku szkoleniowym w Lubiatowie.

W wyniku uczestnictwa szkoleniu 40 osób seniorów w wieku 60+ pozna praktyczne i teoretyczne podstawy kształtowania wizerunku lidera. Jest to niezbędna kompetencja obywatelska umożliwiająca działalność. Seniorzy dzięki zdobytym umiejętnościom będą mogli podejmować aktywność jako np. kandydaci do rad gminy, powiatu, działacze organizacji pozarządowych, działacze grup seniorów formalnych i nieformalnych, co zwiększy ich siłę głosu w środowisku lokalnym.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.