Nie szczekamy, ale psa mamy

Rozwijamy działalność watchdogową. Zobacz projekt naszej nowej instalacji promocyjnej

Instalacja promocyjna jest realizowana w ramach projektu „Niezależny watchdog – rozwój instytucjonalny i misyjny Stowarzyszenia Harmonia w obszarze strażniczym”.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO), Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021.  Środki podchodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla wyżej wymienionego programu.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO.