Które logo?

Wybieramy logo Stowarzyszenia Harmonia dla działalności strażniczej.

Logo opracowano w ramach projektu „Niezależny watchdog – rozwój instytucjonalny i misyjny Stowarzyszenia Harmonia w obszarze strażniczym”

Pomóż nam wybrać: stowarzyszenieharmonia@gmail.com

Logo nr 1

Logo nr 2

Logo nr 3

Logo nr 4

Przypomnijmy, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO), Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021.  Środki podchodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla wyżej wymienionego programu.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO.