Akademia legislacji i procesu stanowienia prawa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

FE_POWER_poziom_pl

Stowarzyszenie złożyło do Kancelarii Premiera wniosek o dofinansowanie projektu pt. Akademia legislacji i procesu stanowienia prawa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w województwach lubuskim i dolnośląskim