Masz problem z dostępem do informacji publicznej?

Nasz ekspert udzieli Ci niezbędnej pomocy.

stowarzyszenieharmonia@gmail.com

606 918 480

Pomoc jest udzielana w ramach projektu „Niezależny watchdog – rozwój instytucjonalny i misyjny Stowarzyszenia Harmonia w obszarze strażniczym”

Przypomnijmy, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO), Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021.  Środki podchodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla wyżej wymienionego programu.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO.