Nowe wyzwania, nowy sprzęt

Dwa nowe komputery trafiły do naszego stowarzyszenia. A wszystko w ramach projektu „Niezależny watchdog – rozwój instytucjonalny i misyjny Stowarzyszenia Harmonia w obszarze strażniczym”

Do tej pory członkowie organizacji korzystali z własnego sprzętu lub wysłużonych komputerów. Dzięki projektowi udało się zakup dwa nowe komputery najwyższej klasy. Sprzęt posłuży wiele lat. Zostanie wykorzystany do działalności strażnicznej.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO), Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021.  Środki podchodzą z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącego Instytucją Zarządzającą dla wyżej wymienionego programu.

Sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO.