Projekty od podszewki

Zapraszamy działaczy z organizacji pozarządowych do uczestnictwa w szkoleniu „Arkana projektów”. Liczba miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy do 05.10.2019 r. Zgłoszenie zawierające liczbę osób, nazwę organizacji, NIP i numer telefonu do organizacji należy przesłać na adres: stowarzyszenie.eci@gmail.com,

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 października 2019 r. od godz. 9.00 do 15.00. O dokładnym miejscu realizacji szkolenia powiadomimy osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W szkoleniu może wziąć udział członek organizacji pozarządowej z województwa lubuskiego (maksymalnie 2 osoby z organizacji).

Program szkolenia.

  1. Pomysł na projekt
  2. Dokumentacja konkursowa. Jak czytać?
  3. Kryteria oceny
  4. Jak tworzyć i pisać.
  5. Diagnoza i problemy
  6. Cele
  7. Rezultaty
  8. Budżet.

Szkolenie poprowadzi menedżer i autor projektów finansowanych ze środków FIO, ASOS, PROO,  EFS, EFRR, EFFRoW, Funduszy EOG i funduszy szwajcarskich, ekspert oceniający wnioski m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działacz NGO z 15-letnim stażem.