Konferencja

W czerwcu Stowarzyszenie Harmonia kończy realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe pt. Staż zagraniczny szansą podniesienia mobilności zawodowej młodych ludzi na lokalnym i europejskim rynku pracy”.

 

Zakładał on realizację stażu zagranicznego techników ekonomistów we Włoszech w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto na Sycylii dla dwóch dziesięcioosobowych grup, które wyjechały w czerwcu 2017r. i maju 2018r. na miesiąc do pracy w różnych sklepach. W obu terminach uczniowie realizowali opracowany przez nauczycieli zawodu  i zatwierdzony przez partnera z Włoch, program stażu składający się z czterech działów: przygotowanie towaru do sprzedaży, obsługa klienta, dokumentowanie obrotu towarowego i inwentaryzacja w sklepie. Oprócz pracy – popołudnia były przeznaczone na poznanie kultury Włoch, ich zabytków i krajobrazów w drodze kilku wycieczek.

 

Rezultaty projektu były zbieżne z założonymi celami, a o pozytywnych efektach realizacji takich projektów powinny świadczyć wypowiedzi uczniów, którzy akcentują przede wszystkim wzrost poczucia własnej wartości,  otwartość na inną kulturę, poznanie  środowiska pracy w innym kraju oraz lepszą współpracę w grupie. Efekty miesięcznej pracy zostały przedstawione w elektronicznych dzienniczkach praktyki i prezentacjach multimedialnych ze stażu prezentowanych podczas konferencji podsumowującej projekt.

 

Konferencja ta odbyła się 14 czerwca 2018 r. i zaproszono na nią: dyrektora CKZiU Elektryk, z którego rekrutowali się uczniowie, uczniów klasy 2e CKZiU „Elektryk” jako potencjalnych beneficjentów kolejnych projektów Stowarzyszenia, uczniów wraz z opiekunami ZS nr 4 w Nowej Soli, SOSW w Nowej Soli i LO w Nowej Soli, a także opiekunów obu grup i nauczycieli zawodu CKZiU „Elektryk”.

 

Podczas konferencji koordynator projektu – p. Sawicka przedstawiła sprawozdanie z projektu, uczniowie, którzy byli na stażu opowiedzieli o swojej pracy i czasie wolnym na Sycylii, a na koniec spotkania wszyscy zostali zaproszeni do degustacji włoskich smaków i obejrzenia tablic wykonanych przez uczestników zawierających ich wspomnienia w postaci zdjęć, pamiątek oraz zgromadzonych materiałów edukacyjnych ze sklepów, w których odbywali staże.

 

Konferencję obserwowali przedstawiciele mediów lokalnych: rzecznik Starostwa Nowosolskiego i Tygodnika „Krąg”, gdzie ukazał się artykuł poświęcony prezentowanemu wydarzeniu.

 

Koordynator projektu

 

Agnieszka Sawicka