Kierunek: Gdańsk

Już w piątek 27 września 2019 r.  seniorzy w ramach projektu „Śladami Lecha Kaczyńskiego…” pojadą do Gdańska. Będą mieli okazję spotkać się z liderami oraz zwiedzić kolebkę Solidarności, której działaczem był zmarły prezydent

To kolejny z zaplanowanych wyjazdów przeznaczonych dla seniorów zainteresowanych aktywnością obywatelską. Do tej pory 40 uczestników brało udział w trzech trzydniowych szkoleniach poświęconych kształtowaniu warsztatu lokalnego lidera. W październiku seniorzy wezmą udział w wizycie studyjnej w Krakowie.

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Nocleg, całodzienne wyżywienie, zostały opłacone z Programu ASOS. Wymogiem udziału w projekcie było jedynie ukończenie 60 roku życia i zamieszkiwanie na terenie powiatu nowosolskiego.

„Śladami Lecha Kaczyńskiego – Akademia aktywności obywatelskiej 60+” to kolejny projekt Stowarzyszenia „Harmonia” ukierunkowany na wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu nowosolskiego. Przypomnijmy, że wcześniej organizacja realizowała takie projektu jak „Zagospodarowanie przestrzenne bliżej obywatela”, czy „Senior aktywnym uczestnikiem planowania przestrzennego”.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.