Jawność i przejrzystość w samorządach

Zapraszamy działaczy z organizacji pozarządowych do uczestnictwa w szkoleniu „Jawność i przejrzystość w samorządach”. Liczba miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy do 30.01.2022 r. Zgłoszenie zawierające liczbę osób, nazwę organizacji, NIP i numer telefonu do organizacji należy przesłać na adres: stowarzyszenieharmonia@gmail.com,

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2022 r. od godz. 9.00 do 15.00. O dokładnym miejscu realizacji szkolenia powiadomimy osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku niezebrania grupy co najmniej 12-osobowej szkolenie zostanie odwołane

W szkoleniu może wziąć udział członek organizacji pozarządowej z województwa lubuskiego (maksymalnie 2 osoby z organizacji).