Akademia techniki – koncepcja, kreacja, produkt

Projekt ”Akademia techniki – koncepcja, kreacja, produkt”

dofinansowany ze

ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
w ramach programu
Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Budżet projektu:  82 733,42 PLN

Lider projektu: Stowarzyszenie „Harmonia” z Nowej Soli (PL)

Partner wiodący: Samborska Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Samborze (UKR)

Partnerzy wspierający:

  • Wyższa Szkoła Zawodowa nr 13 w Iwano-frankowsku (UKR)
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli (PL)

Miejsce realizacji: województwo lubuskie, Pensjonat Wratislavia w Radzyniu k. Sławy, Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli;

Termin realizacji działań: 15 września 2023 – 22 września 2023

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie młodzieży do realizacji projektów biznesowych, poprzez rozwój innowacyjnych produktów, zdefiniowanych w fazie przygotowawczej. Cele szczegółowe to między innymi: poznanie koncepcji startupu oraz etapów tworzenia modelu biznesowego, nabycie umiejętności projektowania, konstruowania i programowania robotów mobilnych i interaktywnych gier dydaktycznych, poznanie zasad sporządzania strategii rynkowej oraz designu produktu. Działania projektowe zostaną zrealizowane metodą projektu edukacyjnego w ramach firmy symulacyjnej.

W projekcie weźmie udział 35 uczniów szkół zawodowych z Iwano-frankowska, Nowej Soli oraz Sambora. W trakcie działań, realizowanych metodą projektu, uczestnicy opracują  prototyp autonomicznego robota mobilnego, grę interaktywną, strategię rynkową oraz design produktów.  Wsparciem będą zasoby techniczne oraz mentorzy z CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnych firm. Uzupełnieniem warsztatów będą zajęcia integracyjne, motywujące i rekreacyjnie. Efekty działań projektu zostaną zaprezentowane, 21 września 2023, na konferencji podsumowującej oraz będą upowszechnione na stronach lidera, partnerów: www.stowarzyszenieharmonia.pl,  www.vpu13@i.ua,  www.saceit.org.ua,     www.ckziu-elektryk.plwww.pulb.cba.pl 

15-09-2023

Dziś pierwszy dzień projektu „Akademia techniki – koncepcja, kreacja, produkt”. Studenci z grupy VPU13 w Iwano-Frankowsku i Samborskiej Wyższej Szkole Zawodowej Ekonomii i Informatyki wraz z uczniami z Elektryka w ośrodku wypoczynkowym Wratislavia w Sławie, realizują działania projektowe.
Współprace rozpoczęliśmy od wspólnej integracji – poznania się by przełamać bariery. Wypracowaliśmy regulamin pobytu oraz zasady realizacji projektu. Opracowane dokumenty zostały podpisane przez uczestników i opiekunów, a następnie wywieszone na tablicy.
Podzieliliśmy się też na sekcje zadaniowe:

  1. Robot mobilny
  2. Gra dydaktyczna
  3. Strategia rynkowa
  4. Design i media

W ramach tych sekcji opiekunowie przeprowadzili integracje zespołów tak by w dniu jutrzejszym wytypować lidera sekcji oraz zmotywować do jak najlepszej pracy.
Na zakończenie dnia, zostały omówione wnioski i rekomendacje z ewaluacji ex-ante oraz przeprowadzona pierwsza ewaluacja on-going.

15-09-2023
Сьогодні перший день проекту „Технологічна академія – концепція, створення, продукт”. Студенти групи ВПУ13 з Івано-Франківська та Самбірського фахового коледжа економіки та інформаційних технологій разом зі студентами „Електрик у Вратиславії”, що у відпочинковому комплексі Слава, здійснюють проектну діяльність.
Ми почали нашу співпрацю з інтеграції – знайомства один з одним, щоб подолати бар’єри. Розробили правила та регламент перебування та реалізації проекту. Розроблені документи були підписані учасниками та вихователями і вивішені на дошці оголошень.
Ми також розділили завдання на секції:

  1. Мобільний робот
  2. Навчальна гра
  3. Ринкова стратегія
  4. Дизайн та медіа

У рамках цих секцій ментори провели інтеграцію команд, щоб наступного дня обрати лідера секції та мотивувати їх до найкращої роботи.
Наприкінці дня було обговорено висновки та рекомендації попереднього оцінювання та проведено перше поточне оцінювання.

Sława 16.09.2023

16-09-2023

W dniu dzisiejszym zanim przystąpiliśmy do pracy na podstawie przeprowadzonej ewaluacji on-going omówiliśmy wnioski i rekomendacje do dalszych działań, które to zostały zapisane na „drzewie ewaluacji”. To ostatnie wywołało wśród uczniów dużo pozytywnych emocji, które wyrazili „karteczkami” umieszczanymi na drzewie. Dzięki temu narzędziu grupa refleksyjna wyłoniona z sekcji design i media na bieżąco oceni realizacje projektu, wychwyci niezgodności i zagrożenia w celu wdrożenia działań korygujących.
Wyłoniliśmy też liderów poszczególnych sekcji. Następnie przygotowaliśmy sobie przestrzeń do realizacji działań jakie na nas czekały, zgodnie z przynależnością do zespołu. Sekcja – mobilny robot przygotowywała elementy konstrukcyjne maszyny oraz oprogramowanie do jazdy symulacyjnej . Sekcja – gra dydaktyczna – zajęła się projektowaniem gry dydaktycznej łączącej w sobie grę planszową oraz aplikację QR – kody. Sekcja – strategia rynkowa – opracowanie założeń do wdrażania strategii rynkowej w zakresie startupu. Sekcja design i media – obserwowała działania grup jednocześnie przygotowując informacje do mediów oraz pracowała nad częścią wizualną gry dydaktycznej.
Cieszy nas duże zaangażowanie w prace projektowe uczniów, chęć współpracy i wzajemna życzliwość.
Wieczór to czas relaksu – dziś gra w piłkę siatkową.

16-09-2023

Сьогодні, перш ніж приступити до роботи на основі поточного оцінювання, ми обговорили висновки та рекомендації щодо подальших дій, які були записані на „дереві очікування”. Останнє викликало багато позитивних емоцій у студентів, які вони висловлювали за допомогою „карток”, розміщених на дереві.
Група рефлексії з секції дизайну та медіа буде постійно оцінювати проєкт, виявляти невідповідності та ризики.
Також було обрано лідерів для кожної секції. Пізніше ми підготували для себе простір, для виконання завдань, які на нас чекали.
Секція мобільних роботів підготувала елементи та програмне забезпечення для симуляції водіння робота.
Секція дидактичних ігор розробила дидактичну гру, що поєднує в собі настільну гру та QR-додаток.
Секція розробила дидактичну гру, що поєднує в собі настільну гру та додаток з QR-кодом.
Секція ринкова стратегія – розробила пропозиції для реалізації ринкової стратегії та для стартапу.
Секція дизайну та медіа спостерігали за діяльністю груп та паралельно готували інформацію для медіа. Також працювали над візуальною частиною дидактичної гри.
Ми в захваті від високого рівня залучення студентів до роботи над проектом, їхньої готовності до співпраці та взаємної доброзичливості.
Вечір – час для відпочинку , а також товариської гри у волейбол на свіжому повітрі.

17-09-2022

Po śniadaniu wróciliśmy do pracy w sekcjach startupu. Robot mobilny – montaż urządzenia, i praca nad oprogramowaniem, gra dydaktyczna – budowanie planu gry, design i media – praca nad graficzną oprawą gry, przygotowanie codziennej ewaluacji, przygotowanie informacji o drugim dniu działań, strategia rynkowa – praca nad planem biznesowym wdrażania innowacji.
Odbyły się pierwsze próbne testy skonstruowanego robota oraz wizualizacja gry dydaktycznej, strategii rynkowej mobilnego robota,
Po południu wyruszyliśmy na wycieczkę piesza wzdłuż jeziora Sławskiego. Pokazaliśmy młodzieży ukraińskiej rynek miasta Sławy, park miejski, plaże miejską . Chcieliśmy pokazać też uczestnikom piękno przyrody i architektury naszego regionu.
Ewaluatorzy zgodnie z planem przeprowadzili codzienną ewaluacje. Opinie uczniów pozwalają nam na bieżąco ocenić realizacje projektu, reagować na niezgodności i napotkane niedogodności. Wdrażać działania korygujące. Ten punkt programu wywołuje w każdej grupie dużo emocji.

17-09-2023

Після сніданку ми повернулися до роботи в секціях стартапів. Мобільний робот – збірка пристрою та робота над програмним забезпеченням, дидактична гра – побудова ігрового плану, дизайн та медіа – робота над графічним дизайном гри, підготовка щоденного оцінювання, підготовка інформації про другий день діяльності, ринкова стратегія – робота над бізнес-планом впровадження інновації.
Були проведені перші пробні випробування сконструйованого робота та візуалізації дидактичної гри, ринкова стратегія мобільного робота.
У другій половині дня ми вирушили на пішохідну екскурсію вздовж Славського озера. Ми показали українській молоді ринкову площу міста Слава, міський парк, міський пляж. Ми також хотіли показати учасникам природну та архітектурну красу нашого регіону.
Оцінювачі проводили щоденне оцінювання, як і було заплановано. Зворотній зв’язок з учнями дозволяє нам оцінювати проект на постійній основі і реагувати на будь-які невідповідності або незручності, що виникають. Впроваджуються коригувальні заходи. Цей пункт програми викликає велике пожвавлення в кожній групі.

Sława 17.09.2023

18-09-2023

Czwarty dzień projektu to wyjazd do Zielonej Góry na zajęcia w Uniwersytecie Zielonogórskim, koordynowane przez dr inż. Marcina Chciuka.
Podzieleni na 4 grupy mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach, w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach prowadzonych przez ekspertów, pracowników naukowych uniwersytetu. Poznaliśmy zasady druku 3-D, działania kamer przemysłowych, zasad ruchu platform oraz wirtualną rzeczywistość.
Mieliśmy okazję skonsultować z ekspertami, członkami kół naukowych budowę prototypu produktu – mobilnego robota, interaktywną grę dydaktyczną, jej design oraz strategie rynkową dla mobilnego robota.
O naszym projekcie mogliśmy udzieliliśmy wywiadu stacji Radio Zachód oraz Radio Plus.
W tym dniu uczestnicy projektu mieli też czas wolny przeznaczony na indywidualne zwiedzanie Zielonej Góry oraz zakupy.
Podsumowanie dnia, czyli ewaluacja codzienna – wychwytywanie niezgodności i zagrożeń.
Wieczór to czas relaksu – dziś ognisko i pieczenie kiełbasek, gra na ukulele, wspólne śpiewanie. Młodzież, uczestnicy projektu wraz z opiekunami obdarowała się wzajemnie prezentami. Wywołało to wiele pozytywnych emocji.
Czas przy ognisku spędziliśmy z gośćmi, Panem Dyrektorem CKZiU Grzegorzem Konigsbergiem, starostą powiatu nowosolskiego Panią Iwoną Brzozowską, oraz Joanną Stasińską, Agnieszką Sawicką, Marcinem Chciukiem, osobami które wniosły i wnoszą duży wkład w współpracę między szkołami Polski i Ukrainy.

18-09-2023

Четвертим днем проекту була поїздка до Зеленої Гури на заняття в Зеленогурському університеті, яку координував доктор Марцін Хцюк.
Молодь поділили на 4 групи і ми мали можливість взяти участь у майстер-класах, лабораторіях та спеціалізованих лабораторіях, які проводили експерти, наукові співробітники університету. Ми дізналися про принципи 3-D друку, роботу промислових камер, принципи руху платформи та віртуальної реальності.
Ми мали можливість проконсультуватися з експертами, членами наукових гуртків, щодо побудови прототипу продукту – мобільного робота, інтерактивного навчального мобільного робота, інтерактивної навчальної гри, його дизайну та ринкових стратегій для мобільного робота.
Цього дня учасники проекту також мали вільний час для індивідуального огляду визначних пам’яток Зеленої Гури та шопінгу.
Підсумком дня стало щоденне оцінювання – фіксування невідповідностей та ризиків.
Вечір був часом для відпочинку – сьогодні багаття і смаження ковбасок, гра на укулеле, спільні співи.
Молодь, учасники проекту та їхні наставники дарували один одному подарунки. Це викликало багато позитивних емоцій.
Провели час біля вогнища з нашими гостями, паном Гжегожем Кенігсбергом, директором ЦКЗіУ, пані Івоною Бжозовською старостою Новосольського повіту, пані Йоанною Стасінською, пані Агнешкою Савіцькою,Мартіном Хцюк, які зробили значний внесок у співпрацю між польськими та українськими школами.

Sława 18.09.2023

19-09-2023

Dzisiejszy dzień obfitował w wiele wydarzeń. Spędziliśmy go w Nowej Soli. Zaczęliśmy od pobytu na basenie. Z powodu dużego obłożenia kąpieliska mogliśmy się wybrać na niego w godzinach przedpołudniowych. Zabawa była przednia i wywołała wiele pozytywnych emocji.

Następnie przenieśliśmy się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Nowej Soli, partnera projektu. Na początek wizyty studyjnej ukraińscy uczestnicy zostali oprowadzeni przez swoich polskich kolegów po szkole. Następnie pod okiem szkolnych ekspertów i instruktorów (Agnieszka Sawicka, Urszula Chorążyk, Paweł Gregorczuk) oraz firmy MPLAB mogliśmy przetestować skonstruowany mobilny robot. Dokonać testowania prototypu z udziałem, przedstawicieli, partnerów CKZiU „ELEKTRYK”. W pracowni reklamy udoskonalić design dla interaktywnej gry dydaktycznej. W pracowni ekonomii popracować nad strategią rynkową dla mobilnego robota.
Na prośbę uczniów – uczestników projektu pod okiem nauczyciela w-f Pana Krzysztofa Żygasa młodzież mogła pograć w piłkę siatkową na hali sportowej Elektryka.

Wieczorem po kolacji przeprowadzona została codzienna ewaluacja. Przygotowano i opublikowano informację o piątym dniu działań.

19-09-2023

Сьогоднішній день був насичений подіями. Ми провели його в Новій Солі. Почали з відвідування басейну. Через велику зайнятість басейну, ми змогли піти туди вранці. Розваги були чудовими і викликали багато позитивних емоцій.

Потім ми поїхали до Центру професійної та безперервної освіти
в Новій Солі, який є партнером проекту. На початку навчального візиту польські колеги ознайомили українських учасників з навчальним закладом. Потім, під наглядом експертів та викладачів училища (Агнєшка Савіцка, Уршуля Хоронжик, Павел Грегорчук) та компанії MPLAB, ми змогли протестувати сконструйованого мобільного робота. Випробування прототипу відбулося за участю представників, партнерів ЦКЗіУ „ЕЛЕКТРИК”. У майстерні реклами ми вдосконалювали дизайн для інтерактивної навчальної гри. В економічній майстерні працювали над ринковою стратегією для мобільного робота.
На прохання учнів – учасників проекту, під керівництвом вчителя фізкультури пана Кшиштофа Жигаса, молодь мала змогу пограти у волейбол у спортзалі „Elektrik”.
Жигаса, молодь мала змогу пограти у волейбол у спортивному залі „Електрик”.
Увечері після вечері було проведено щоденне оцінювання. Було підготовлено звіт та
опублікована інформація про п’ятий день діяльності.

20.09.2023